Ar agor o 6am, Llun - Gwener

Rydym ar Coleridge Road, oddi ar Hadfield Road yn Lecwydd. Mae’n hawdd ein cyrraedd o’r A4232.

Amdanom ni

Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog

Rydym ar Coleridge Road, oddi ar Hadfield Road yn Lecwydd. Mae’n hawdd ein cyrraedd o’r A4232.

Mae GTC, a agorwyd ym mis Ebrill 2013, yn weithdy masnachol a gomisiynwyd ac a adeiladwyd i gefnogi’r fflyd fawr o gerbydau arbenigol sydd gan y cyngor. Mae’r cyfleuster yn cynnwys baeau masnachol, pyllau, lifftiau a chyfleusterau profion MOT ar gyfer pob math o gerbyd.

Mae gan y cyfleuster fwy i’w gynnig na gofalu am fflyd y cyngor, felly rydym nawr yn ehangu ac yn cynnig gwasanaethau i gwsmeriaid a phartneriaid masnachol.

Oriau agor

Llun: 6:00 am – 8:30 pm

Mawrth: 6:00 am – 8:30 pm

Mercher: 6:00 am – 8:30 pm

Iau: 6:00 am – 8:30 pm

Gwener: 6:00 am – 5:00 pm