Gwasanaeth Cwsmeriaid

Rydym yn gwybod pa mor bwysig mae eich cerbyd – heb eich olwynion, mae’n anodd mynd o A i B a byw o ddydd i ddydd.

Drwy brofi eich cerbyd, rydych yn sicrhau eich diogelwch eich hun a diogelwch eich teithwyr.

Mae ein Depo Trafnidiaeth a’n Cyfleuster Profion MOT pwrpasol yn Coleridge Road yng Nghaerdydd yn cynnig gwasanaeth gwych a fydd yn eich cadw i fynd yn ddiogel ar y ffordd.

Drwy ddefnyddio ein cyfleuster byddwch yn:

Arbed amser ac arian drwy yrru’n syth o’r gwaith cyn-MOT i’r lôn brofi

Lleihau eich allyriadau a’ch milltiredd drwy ddefnyddio canolfan MOT leol

Cael croeso cynnes mewn amgylchedd croesawgar

Pam ni?

Rydym yn ymfalchïo mewn gwasanaeth o ansawdd uchel sy’n cynnig gwerth am arian. Mae ein tîm cydwybodol ac arbenigol o dechnegwyr yn ymrwymedig i gynnig gwasanaeth pwrpasol i fodloni eich anghenion. Fel cyfleuster sy’n cael ei redeg gan y cyngor, nid ydym yn canolbwyntio ar wneud elw i randdeiliaid ac mae unrhyw elw’n mynd yn ôl i mewn i’r gronfa ganolog.

Eich cerbyd chi yw ein blaenoriaeth

Mae ein cyfleuster newydd yn drawiadol. Mae’n safle mawr, oddi ar Hadfield Road, ac yn cynnwys yr holl offer modern pwrpasol.

‘Gallwch chi ymddiried ynom ni’

Gall y cyfleuster wneud nifer o swyddi mawr ar yr un pryd, gan sicrhau bod cerbydau’n cael eu gwasanaethu, eu gwirio a’u diogelu’n drylwyr ond effeithlon. Ein nod yw rhoi eich cerbydau yn ôl i chi cyn gynted â phosibl oherwydd rydym yn gwerthfawrogi bod eich amser yn werthfawr.

Gwasanaeth MOT y gallwch ymddiried ynddo

Mae ein tîm eisoes yn gofalu am gerbydau Cyngor Caerdydd, o fysus mini ysgol i lorïau graeanu’r gaeaf. Mae gennym wybodaeth a phrofiad helaeth o wasanaethu gwahanol gerbydau – o geir ffordd i fflydoedd mawr a thryciau!

Dim costau cudd

Mae’r depo yn sicrhau y cewch MOT diduedd heb unrhyw gostau cudd - gyda brand y Cyngor, gallwch fod yn siŵr o wasanaeth gwych! Gallwch fod yn dawel eich meddwl fod eich cerbydau yn nwylo diogel ein tîm profiadol o dechnegwyr a all gynnig gwasanaeth gwych, gan gynnwys:

Profion MOT

Paratoi ar gyfer y prawf DVSA

Cyn-MOT

Cyfleuster Profi Awdurdodedig

Gwiriadau diagnostig

Profion breciau a goleuadau

Cyfleusterau golchi cerbydau

Tra eich bod yn aros

Mae croeso i chi aros yn ein derbynfa tra bod y gwaith yn cael ei wneud, lle gallwch:

-Ddefnyddio Wi-Fi am ddim

-Mwynhau paned a darllen y papur newydd

Mae teganau plant yna hyd yn oed i gadw’r rhai bach yn brysur tra eich bod yn aros!