Contractau Masnachol, MOT

Mae gennym weithlu medrus a all ddiagnosio problemau gan ddefnyddio offer diagnosio modern, cyflenwi rhannau ac olewau a thrwsio cerbydau o bob gwneuthuriad.  

Ein Gwasanaethau

Gwasanaethu a thrwsio

Yn GTC rydym yn cyflawni pob math o waith gwasanaethu ar gyfer cerbydau o bob gwneuthuriad – ceir, faniau, LGVs neu gerbydau peiriant arbenigol – yn ein gweithdai modern sy’n cynnwys yr holl offer diweddaraf.  Mae technegwyr sydd wedi’u hyfforddi i lefel uchel yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf ac arfer gorau i gynnal eich cerbydau i’r safonau uchaf, a phopeth am bris cystadleuol iawn.

Paratoadau prawf DVSA

Mae’n hanfodol cynnal sgôr OCRS da a sicrhau bod y cerbyd yn cael ei gyflwyno mewn cyflwr gwych ar gyfer y prawf.  Gall GTC gynnal archwiliad cyn y prawf gan ddefnyddio’r cyfleuster ATF ynghyd â gwasanaethu a thrwsio eich fflyd i safon MOT.

Contractau masnachol

Mae GTC eisoes yn cynnal fflyd y cyngor o HGVs, faniau, tryciau a cherbydau masnachol. Mae gennym gyfleusterau gwych a thîm profiadol a all ofalu am eich fflyd.  Gall cynlluniau pwrpasol gael eu teilwra i’r cleient, a gallwn hyd yn oed reoli trefniadau gwasanaethu eich fflyd ar eich rhan.  Gall GTC reoli diffygion, addasiadau, torri i lawr ac ati.

Aerdymheru

Gall technegwyr arbenigol wasanaethu neu drwsio systemau aerdymheru gan ddefnyddio’r offer diweddaraf. Mae opsiynau trwsio neu gynnal gwahanol ar gael ar gyfer ceir a cherbydau masnachol – ffoniwch am ragor o wybodaeth.  Beth am baratoi eich cerbyd ar gyfer tripiau’r haf drwy ei wasanaethu?

Profion MOT

Rydym yn profi’r mwyafrif o gategorïau o geir a cherbydau. Gallwch hyd yn oed aros i’r prawf gael ei wneud yn ein derbynfa gyfforddus a defnyddio’r Wi-Fi am ddim neu – i staff masnachol – y gorsafoedd gweithio pwrpasol.

Golchi cerbydau / siasis

Mae gan GTC gyfleusterau rhagorol a gallant lanhau’r cerbydau mwyaf yn drylwyr gan ddefnyddio systemau golchi tan-gorff, brwshys golchi corff a systemau stêm-lanhau i baratoi ar gyfer MOT.  Gallwn olchi neu stêm-lanhau unrhyw beth o RCV neu gymysgwr sment i fan neu gar bach. Ffoniwch am ragor o fanylion ac i archebu.

Valet a dosbarthu

Mae gennym dîm bach sy’n glanhau, gwasanaethu a chadw cerbydau yn y cyflwr gorau.  Gellir trefnu casgliadau – ffoniwch am fanylion.

Weldio a gweithgynhyrchu

Mae gan GTC dîm weldio a gweithgynhyrchu arbenigol, sy’n gymwys, medrus ac yn gallu mynd i’r afael ag unrhyw waith. Fel arfer maent yn dylunio a gweithgynhyrchu projectau pwrpasol fel ffensys a gatiau, ond gallant hefyd wneud gwaith trwsio a weldio mwy safonol.

Dysgwch fwy am ein Gwasanaeth Weldio a Gweithgynhyrchu

Gweithgynhyrchu a thrwsio; gweithio gyda dur, alwminiwm, plastig, pren a gwydr ffibr

Ateb eich cwestiynau

 

7.15am fel arfer – cymerwch olwg ar y calendr i weld pa slotiau sy’n rhydd ac i archebu. Gwnewch yn siŵr eich bod yma ar amser neu gallech golli eich slot.

Mae GTC ar agor o 6am i 10pm o ddydd Llun i ddydd Iau, ac o 6am i 5pm ar ddydd Gwener.

Canwch y gloch wrth y brif gât os yw hi ar gau. Ar ôl iddi agor, parciwch tu fas i’r brif dderbynfa. Gallwch aros yn y dderbynfa tra bod y prawf yn cael ei gwblhau.

Gallwch dalu yn y dderbynfa. Rydym yn derbyn cardiau yn ddelfrydol, ond gallwch dalu ag arian parod hefyd.

Oes, ar gyfer gwaith byr. Mae croeso i chi aros yn y dderbynfa / ardal aros. Mae yna Wi-Fi am ddim, cadeiriau cyfforddus, diodydd a byrbrydau.

Rydym yn caniatáu awr i gwblhau’r prawf a’r gwaith papur. Sicrhewch eich bod yma’n brydlon, fodd bynnag, oherwydd rydym yn aml yn brysur.

Gallwn, ond os yw eich cerbyd yn fawr iawn efallai y bydd yn rhaid i ni wneud hynny ar ddydd Mawrth neu ddydd Gwener – ffoniwch am wybodaeth.

Gallwn, gallwn brofi cerbydau dosbarth 7.

Na, yn anffodus nid ydym yn profi tacsis, bysus mini na beiciau modur ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn gallu gwneud gwaith ar fysus mini.