Contractau Masnachol

Trwsio ac atgyweirio

Profion MOT - £45

Weldio a gweithgynhyrchu

Mae gennym 4 pwll archwilio a 14 bae. Mae gan y rhan fwyaf ohonynt rampiau, hoistiau neu lifftiau cerbydau symudol hyd yn oed, sy’n gallu codi hyd at 45 tunnell.

Gwasanaethau Masnachol

Rydym yn arbenigo mewn gwasanaethu fflydoedd mawr o gerbydau masnachol. Gyda’n 4 pwll archwilio, 14 bae (y mae gan y rhan fwyaf ohonynt rampiau, hoistiau neu hyd yn oed lifftiau cerbydau symudol sy’n gallu codi hyd at 45 troedfedd), mecanyddion masnachol profiadol a chynlluniau rheoli fflyd pwrpasol, lle gwell i ofalu am eich fflyd?

Gwasanaeth Cwsmeriaid

Rydym hefyd yn cynnig gwasanaethau MOT, profi cerbydau a golchi i’r cyhoedd. Fel cyfleuster sy’n cael ei redeg gan y cyngor, nid ydym yn canolbwyntio ar wneud elw i randdeiliaid ac mae unrhyw elw’n mynd yn ôl i mewn i’r gronfa ganolog.

Canolfan Brofi MOT

Ar agor Llun – Iau tan 20.30, Gwener tan 17.00

Profion MOT trylwyr a diduedd, staff cwrtais a chyfeillgar.

Paul B

Dy’n nhw ddim yna i godi crocbris.

Andrew J

Gwasanaeth a chyfleusterau gwych, staff arbennig - argymhellaf yn fawr, 10/10.

Matthew P