MOT tra eich bod yn aros

Rydym yn profi’r rhan fwyaf o gategorïau o geir a cherbydau. Gallwch hyd yn oed aros tra bod y prawf yn cael ei wneud.

Archebu MOT

Defnyddiwch y calendr isod i archebu eich MOT gyda ni

Archebwch o leiaf 2 ddiwrnod gwaith ymlaen llaw o ddydd Llun i ddydd Gwener

Dewiswch ddyddiad ac amser:

Gwyn – Ar gael

Llwyd – Dim prawf ar gael

Coch - Llawn

Oehrwydd COVID-19 rydym wedi penderfynu stopio profion MOT am y dyfodol rhagweladwy

Mae’n ddrwg gennym am unrhyw broblemau allai hyd achosi

Ewch i https://www.gov.uk am fwy o fanylion

Ry’n ni’n fwy na MOT

Mae’r cyfleuster yn cynnwys baeau masnachol, pyllau, lifftiau a chyfleusterau profi ar gyfer pob math o gerbyd.