MOT tra eich bod yn aros

Rydym yn profi’r rhan fwyaf o gategorïau o geir a cherbydau. Gallwch hyd yn oed aros tra bod y prawf yn cael ei wneud.

Archebu MOT

Defnyddiwch y calendr isod i archebu eich MOT gyda ni

Archebwch o leiaf 2 ddiwrnod gwaith ymlaen llaw o ddydd Llun i ddydd Gwener

Dewiswch ddyddiad ac amser:

Gwyn – Ar gael

Llwyd – Dim prawf ar gael

Coch - Llawn

Oehrwydd COVID-19 rydym wedi penderfynu stopio profion MOT am y dyfodol rhagweladwy

Mae’n ddrwg gennym am unrhyw broblemau allai hyd achosi

Ewch i https://www.gov.uk am fwy o fanylion

7.15am fel arfer – cymerwch olwg ar y calendr i weld pa slotiau sy’n rhydd ac i archebu. Gwnewch yn siŵr eich bod yma ar amser neu gallech golli eich slot.

Mae GTC ar agor o 6am i 10pm o ddydd Llun i ddydd Iau, ac o 6am i 5pm ar ddydd Gwener.

Canwch y gloch wrth y brif gât os yw hi ar gau. Ar ôl iddi agor, parciwch tu fas i’r brif dderbynfa. Gallwch aros yn y dderbynfa tra bod y prawf yn cael ei gwblhau.

Gallwch dalu yn y dderbynfa. Rydym yn derbyn cardiau yn ddelfrydol, ond gallwch dalu ag arian parod hefyd.

Oes, ar gyfer gwaith byr. Mae croeso i chi aros yn y dderbynfa / ardal aros. Mae yna Wi-Fi am ddim, cadeiriau cyfforddus, diodydd a byrbrydau.

Rydym yn caniatáu awr i gwblhau’r prawf a’r gwaith papur. Sicrhewch eich bod yma’n brydlon, fodd bynnag, oherwydd rydym yn aml yn brysur.

Gallwn, ond os yw eich cerbyd yn fawr iawn efallai y bydd yn rhaid i ni wneud hynny ar ddydd Mawrth neu ddydd Iau – ffoniwch am wybodaeth.

Gallwn, gallwn brofi cerbydau dosbarth 7.

Na, yn anffodus nid ydym yn profi tacsis, bysus mini na beiciau modur ar hyn o bryd. Fodd bynnag, rydym yn gallu gwneud gwaith ar fysus mini.

Ry’n ni’n fwy na MOT

Mae’r cyfleuster yn cynnwys baeau masnachol, pyllau, lifftiau a chyfleusterau profi ar gyfer pob math o gerbyd.